Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Amb el 2020 comença un pla de renovació als barris

25 d'octubre de 2019


L’Ajuntament d’Olot portarà a aprovació al ple de la setmana que ve el pressupost de 2020. El pressupost consolidat puja a 39.270.328 euros, un 12’39% més que al 2019. Els comptes plantegen un doble objectiu: d’una banda, realitzar les inversions necessàries per a la ciutat, especialment en l’actualització d’infraestructures dels barris i, de l’altra, el manteniment i la potenciació dels serveis municipals.

La inversió més destacada és el Pla de renovació de barris. Es tracta d’un programa que, per primera vegada, inclou un conjunt d’accions de manteniment dels paviments dels diferents barris, actuacions de renovació de l’enllumenat, a més de millores en la seguretat, el clavegueram i la mobilitat. El pla respon a la necessitat d’actuar en barris construïts fa més de seixanta anys i que, amb el pas del temps, requereixen de millores en el seu conjunt.

El pressupost per al 2020 preveu una inversió d’1.971.750 euros als barris que es destinaran a:
¿ millores en l’enllumenat, el paviment, la seguretat, la mobilitat, el clavegueram o carrilbici per un import d’1.266.750 euros.
¿ a polítiques i actuacions d’habitatge es reserven 375.000 euros. Seran per a enderrocs, compra de sol per a futures construccions i ajudes d’habitatge a tota la ciutat.
¿ 330.000 euros permetran fer actuacions de medi ambient (salut pública, estalvi energètic...) i dur a terme el desplegament del nou model de recollida de selectiva de residus.

La pràctica totalitat d’aquestes inversions es realitzaran amb recursos propis de l’Ajuntament (estalvi, venda de patrimoni o crèdit). El Pla de renovació dels barris s’inicia amb el 2020 i es preveu que tingui continuïtat de forma anual durant aquest mandat. L’Ajuntament d’Olot preveu realitzar una inversió total de 7.887.000 milions d’euros els propers quatre anys.


En el capítol d’inversions per al 2020 també s’hi inclou la millora dels equipaments educatius, culturals i esportius. En total es preveu una inversió de 304.584 euros de les quals 160.000 euros es destinen a centres educatius (per a la millora de les escoles de primària i Escola d’Art). L’objectiu és avançar en el compromís de destinar un milió d’euros en 4 anys per a obres de millora dels centres educatius de la ciutat.

Una altra de les inversions destacades del 2020 és Espai Cràter. L’Ajuntament d’Olot destina 568.691,97 euros del pressupost de l’any que ve a aquest nou equipament de ciutat. L’aportació municipal és el 20% del pressupost total del projecte. La resta del finançament arriba a través de subvencions (80% del pressupost de 2.913.069 euros).

El pressupost de l’Ajuntament d’Olot per al 2020 proposa inversions per un valor total de 5.146.403 euros. Representa un augment de prop del 62% en relació a l’exercici actual i és l’import més alt dels darrers onze anys.

Els comptes de l’Ajuntament d’Olot per al 2020, contemplen una despesa ordinària de 32.054.429,47 euros. Les principals àrees que es reforcen són:
1. Educació. Per l’any 2020 l’aportació inicial de l’Ajuntament serà d’1.790.000 euros (1.858.224 euros si s’hi inclouen les subvencions de Joventut), el que suposa un increment total és de 327.546,25 euros en relació a l’exercici actual. A l’any 2012 l’aportació a l’Institut Municipal d’Educació va ser de 740.500 euros, per tant, l’increment ha estat del 151% en els últims set anys. En aquest apartat cal tenir en compte el decreixement de l’aportació del Departament d’Educació en aquest àmbit que ha implicat un esforç extraordinari per part de l’Ajuntament (llars d’infants, menjadors escolars...).
2. Serveis Socials. Per al 2020, entre l’aportació i partides de l’Ajuntament d’Olot al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa se situa a 1.259.771 euros. L’any 2019 va ser de 1.107.872,84, per tant l’increment és de 212.699,67 euros en un exercici.
En els últims set anys l’aportació al CASG ha pujat un 64% (l’any 2012 va ser de 765.000 euros). En aquest sentit, augmenta el Servei d’Ajuda a Domicili per a gent gran, les ajudes socials, beques per Estiu Riu i beques educatives.
3. Entitats i associacions. Després de molts anys sense incrementar les ajudes a les entitats culturals, associacions i clubs esportius per al 2020 es preveu un increment de 130.000 euros. La voluntat és garantir i potenciar les activitats que es realitza el teixit associatiu de la ciutat. En total la ciutat dedica més d’un milió d’euros l’any a subvencions per a entitats.
4. Inversions per a la transformació interna dels serveis municipals, com informàtica, compra d’equipament a la brigada, jardineria o seguretat. Una despesa amb un pressupost de 187.000 euros.


Per al 2020, l’Ajuntament d’Olot també iniciarà els treballs per a la redacció dels projectes de construcció de la piscina municipal coberta i la nova biblioteca de la ciutat.
A més de donar resposta a tots aquestes reptes, una altra qüestió que té en compte el pressupost de l’Ajuntament d’Olot per al 2020 és l’increment de la despesa de personal (a partir de l’obligatorietat per part de l’estat espanyol d’incrementar les retribucions dels treballadors un 3’3%). Així mateix, la reducció de la jornada laboral, la prejubilació d’alguns funcionaris, triennis o increment dels topalls de la Seguretat Social.

Davant l’actual escenari d’incertesa en relació als pressupostos del Govern Central i la Generalitat, es proposa un increment dels ingressos que depenen directament de l’Ajuntament d’Olot a través de les taxes i impostos municipals:

En aquest sentit, els comptes de 2020 contemplen un increment d’un 14% de l’Impost de Bens Immobles. Amb aquest augment, 4 de cada 5 olotins se’ls pujarà el rebut entre 0’60 i 4’5 euros al mes. Si fem una comparativa amb municipis propers (fent la proporció de rebuts en funció del número d’habitants) veurem que Olot ingressa en aquests moments un 9% menys que Banyoles, un 10% menys que Girona i un 27% menys que Figueres.
Una altra de les mesures que inclouen les ordenances fiscals per a l’any que ve és l’aplicació d’un recàrrec del 50% sobre l’IBI dels habitatges buits. També es contempla un increment de l’Impost d’Activitats Econòmiques d’un 12% de promig.

Pel que fa a la taxa d’escombraries particulars i empreses, l’increment se situa en el 14’7%. Es tracta de l’increment recomanat pels serveis tècnics i amb un acord de tots els municipis de la comarca, a fi i efecte de cobrir la totalitat del servei i a més assumir l’adaptació dels contenidors al nou model de recollida selectiva que es vol impulsar. Amb aquest increment, el rebut mitjà de les deixalles passarà de 165 a 189 euros, el que representa 24 euros més l’any (2 euros mensuals).

Amb la voluntat de facilitar al màxim als ciutadans el pagament dels tributs l’Ajuntament d’Olot impulsa dues mesures:
¿ Per primera vegada es crea la Tarifa plana d’impostos. D’aquesta manera els ciutadans que ho desitgin podran pagar tots els tributs municipals repartits en 9 mesos, sense cap cost addicional. El 30 d’octubre s’obre la convocatòria per acollir-se a aquesta mesura. El termini de sol·licituds finalitza el 5 de desembre. Consulteu més informació del pla aquí.
¿ Es mantenen les bonificacions en diferents àmbits com són les escombraries, impost vehicles, IBI, ICIO i plusvàlues per un import superior als 600.000 euros anuals.

  • Pressupostos2020_24102019_
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat