Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

L'Ajuntament d'Olot compareix al tràmit d'informació pública de l'estudi de la variant

L'Ajuntament d'Olot ha presentat una al·legació davant del projecte on es proposa un seguit de millores en el traçat per a la nova carretera des del final de la variant de Les Preses fins a l'autovia A-26.

12 de novembre de 2020


La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dijous la compareixença de l’Ajuntament d’Olot al tràmit d’informació pública de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la “Nova carretera C37 de Vic a Olot. Des del final de la nova variant de Les Preses (boca sud del túnel de la Pinya) fins a la seva connexió amb l’autovia A-26 Olot”.  

Entre les observacions presentades per l’Ajuntament d’Olot al tràmit d’informació pública s’hi inclou la sol·licitud per modificar el punt d’inici que l’estudi informatiu situa a la boca sud del túnel de la Serra de sant Valentí. La diagnosi dels serveis tècnics municipals posa de manifest que el traçat de l’estudi informatiu de la variant d’Olot ara en informació pública queda supeditat a la resolució de les variants de les Preses i Vall de Bas. L’al·legació insta al Departament de Territori i Sostenibilitat a mantenir el punt d’inici (situat sobre la traça de l’actual CC-152) i el traçat de tota la part sud del projecte constructiu de la variant, que disposa de tots els tràmits completats des de l’any 2015, amb l’objectiu de garantir la l’autonomia funcional i de tramitació de la nova carretera al seu pas pel terme municipal d’Olot.  

Al sector de Les Planotes-Subiràs, les al·legacions contemplen que el projecte constructiu respongui a les característiques constructives d’un vial urbà i no d’una carretera. En aquest sentit, es demana que la traça s’adapti al terreny per no constituir cap barrera física i proposa la incorporació, per exemple, de bandes de mobilitat urbana i si cal que siguin segregades (vianants, bicicletes, aparcaments, transport públic...). També se sol·licita que l’estudi informatiu prevegi l’accés de camions pesats a l’enllaç Olot Nord -a l’alçada del polígon del Pla de Baix- per impedir el pas de vehicles de gran tonatge pel Pla de Dalt i que el tram viari de connexió previst en l’estudi informatiu situat entre l’enllaç Olot Oest i la carretera de Riudaura es traspassi a la Diputació de Girona.

La incorporació d’un estudi més detallat de l’impacte acústic sobre el veïnat de l’Hostal del Sol, el mas Brugats i l’Arengada són altres peticions que l’Ajuntament d’Olot reclama que s’afegeixi a l’estudi informatiu de la variant. En aquest sector del traçat, les observacions presentades també fan referència a la proposta per allargar la coberta estructural de la variant des de la rotonda del carrer Serra de Sant Valentí fins a la rotonda de la carretera de Sant Joan de les Abadesses i urbanitzar a sobre d’aquesta plataforma una via perimetral que connecti la carretera de Sant Joan, la carretera de Vallfogona i la nova C-37 evitant el pas per l’Avinguda Europa.   

A les al·legacions també es sol·licita que en el tram de l’Avinguda Europa, entre el carrer Serra de Sant Valentí i l’Avinguda de Les Feixes, que el projecte constructiu utilitza com a via col·lectora - distribuïdora, conservi les mateixes alineacions, rasants i elements constructius existents (límits de les parcel·les urbanes, accessos particulars, vorera de la façana sud) i inclogui l’actual carril bici en banda segregada.

També se sol·licita que el carril de bicicletes s’allargui des de la carretera de les Feixes fins la carretera de la Canya pel corredor de la variant, amb la finalitat de formar en conjunt una via ciclable contínua que connecta Les Planotes, l’Avinguda Europa, la carretera de les Feixes (donant continuïtat a les Via Verda), el polígon de la Canya i la carretera de la Canya.  

A més que l’estudi informatiu inclogui l’estudi de dimensionat i les obres subterrànies per donar continuïtat tant als col·lectors de pluvials que han de travessar la variant per desguassar les conques hidràuliques determinades pel Montsacopa, la Garrinada i la Riera de Riudaura i com als col·lectors de residuals amb destí a la depuradora, que són la resta de continguts de les al·legacions que presenta l’Ajuntament d’Olot i que es van debatre a l’última reunió de la Comissió per a la Variant d’Olot que va tenir lloc el passat 15 d’octubre.

El Diari Oficial de la Generalitat va publicar el passat 1 d’octubre l’anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Olot. S’obria així el termini d’exposició pública de 30 dies hàbils perquè els particulars puguin presentar-hi al·legacions (finalitza el 16 de novembre) i 30 dies més en el cas d’organismes i administracions (16 de desembre).

La longitud total la variant d’Olot és de 7,3 quilòmetres que comprèn l’anomenat tram oest (des de la boca sud del túnel de la Pinya --final de la variant de les Preses— fins a l’enllaç Olot oest, amb una longitud de 3,8 quilòmetres i amb un túnel de 2’5 quilòmetres) i el tram est. L’opció considerada més idònia per al tram est és la que s’allunya més de l’Hostal del Sol i minimitza l’afectació al territori. Els estudis inclouen un tram comú per al tram oest de la nova variant i quatre alternatives per al tram est, amb una inversió de 115 i 74 MEUR respectivament.

  • AjuntamentOlot_Variant_3
  • AjuntamentOlot_Variant_4
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat