Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Treball en xarxa per a l'atenció a les situacions de violències masclistes a La Garrotxa

El nou document anomenat 'Pautes d’actuació en situacions de violència masclista a la comarca de la Garrotxa' inclou pautes per a la detecció, la prevenció, l’atenció i el tractament de les dones que viuen violències masclistes.

24 de novembre de 2020


L’any 1998 es va signar el Protocol d’actuació en els casos de violència domèstica a la demarcació de Girona, per coordinar tots els esforços i posar en comú els mitjans personals i materials per poder lluitar de la manera més eficaç possible contra la violència exercida sobre les dones. Es va constituir una comissió tècnica per fer-ne el seguiment i l’execució del protocol i el 2006 es signa una segona edició actualitzada i l’any 2019 es signa la tercera actualització del protocol gironí. A partir de l’elaboració d’aquest protocol, es va estimular la constitució de comissions de treball al territori per l’aplicació, el seguiment i la consolidació als municipis i comarques d’arreu de la demarcació. A la Garrotxa, l’any 2007 es va crear la Taula comarcal d’atenció a les violències masclistes, formada per professionals de tots els serveis del territori que actuen en casos de violències masclistes.

L’expressió de violències masclistes inclou les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones. Aquesta concepció incorpora diverses formes i àmbits en que s’exerceix, ja sigui l’àmbit de la parella i de la família, com en el context econòmic, laboral, social o comunitari. Aquesta definició, per tant, fa necessari un treball en xarxa, per abordar la detecció, prevenció, assistència i suport de manera integral i coordinada.

Així, l’any 2010 es va elaborar la primera adaptació a la Garrotxa del Protocol d’actuació en els casos de violència masclista. El principal objectiu d’aquest document era adequar la implementació del marc que estableix el Protocol a la realitat de la ciutat d’Olot i la comarca de la Garrotxa, a partir de les peculiaritats dels diferents serveis i recursos que tenen un paper clau en la prevenció de la violència.

Després d’aquesta primera redacció i davant la necessitat d’actualitzar el marc d’actuació del 2010 a la realitat actual, la Taula comarcal d’atenció a les violències masclistes ha treballat durant 2019 i 2020 en la revisió del document que avui es presenta: Pautes d’actuació en situacions de violència masclista a la comarca de la Garrotxa. El document inclou pautes per a la detecció, la prevenció, l’atenció i el tractament de les dones que viuen violències masclistes. Els agents implicats en l’elaboració d’aquesta revisió, segons l’àmbit d’actuació, són:

  • Serveis sanitaris: L’Àrea Bàsica de Salut, Servei d’Urgències, el Servei de Ginecologia i la Unitat de treball social de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
  • Serveis de salut mental: la Xarxa de Salut Mental d’adults i el Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències.
  • Cossos de seguretat: Oficina d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Olot.
  • Serveis jurídics: Oficina d’Atenció a la Víctima dels Jutjats
  • Serveis socials bàsics.
  • Servei comarcal d’Informació i Atenció a les dones (SIAD).
  • Associació Dones Alba (serveis jurídics).
  • Serveis educatius: Equip d’Atenció psicopedagògica
  • Serveis de treball : Oficina de treball de la Generalitat

Com a novetat, aquest document inclou la col·laboració del Jutjats d’Olot i la inclusió del Departament d’Educació i de l’Oficina de Treball de la Generalitat, per oferir atenció i suport a les persones. Aquest document vol oferir una atenció integral i per això, s’ha treballat per unificar la mirada de tots els professionals envers les violències masclistes, enfortint el treball conjunt i dotant de més recursos a nivell comarcal per a la prevenció, l’atenció i el suport a les dones que pateixen aquesta violència.

Podeu consultar el document a: https://www.casg.cat/repositori_documents2//PROTOCOLS/2020_Pautes%20d'actuaci%c3%b3%20en%20situacions%20de%20viol%c3%a8ncies%20masclistes.pdf

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

A la Garrotxa, el Consorci d’Acció Social (CASG) compta amb un Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Aquest servei consta d’una professional que porta a terme l’atenció psicològica i un servei d’una entitat externa per a l’assessorament jurídic. Des del SIAD també es treballa preventivament amb tallers de bons tractes per a dones, per oferir un espai de relació i autocura. La primera acollida social de les situacions de violència està integrada dins els serveis socials bàsics.

Durant 2020, i en relació a atencions a víctimes de violència masclista, destaquen les següents dades:

 

SIAD

Atenció psicològica

Al 2020 s’han atès a 127 dones, d’aquestes 67 amb inici de l’atenció al 2020. 22 dones continuen en seguiment actiu a 31 d’octubre.

69 dones han participat als tallers de bons tractes.

 

Assessorament jurídic

S’han realitzat 50 atencions a demandes jurídiques, totes amb assessorament als professionals de referència.

 

Servei telefònic de protecció (TAM)

19 dispositius activats al 2020. A novembre en continuen actius 10.

 

Pel que fa a altres dades d’atenció:

Oficina d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra

De l’1 de gener al 31 octubre, s’han efectuat 124 denúncies (95 per violència de gènere i 25 per violència domèstica).

70 denúncies noves de situacions de violència.

 

Àmbit judicial - Mesures de protecció

De l’1 de gener a 31 octubre, 26 ordres de protecció

D’anys anteriors en total hi ha actives 105 ordres de protecció

 

Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

S’han realitzat 13 atencions per violència al 2020

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat