Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Resultats de la campanya de mesuraments de la qualitat de l'aire a Olot

El Servei de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic determina que a Olot no se superen els valors límits legislats a la normativa vigent pel que fa a contaminants a l'aire.

3 de desembre de 2020


Del 29 de juny fins al 31 d’agost del 2020, la Unitat Mòbil de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va estar realitzant mesuraments d’emissions de l’aire d’Olot. Durant dos mesos, la unitat es va instal·lar a la cruïlla del carrer Creu Roja amb l’avinguda Sant Jordi.
Aquesta campanya de vigilància de la contaminació atmosfèrica responia a la demanda que l’Ajuntament d’Olot va realitzar a la Generalitat, seguint els acords establerts a les trobades amb la Plataforma ‘No és un vial, és un carrer’ amb la voluntat de pacificar el trànsit per aquest sector de la ciutat a l’espera de la construcció de la variant d’Olot.

Les unitats de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) disposen d’analitzadors automàtics i manuals que permeten recopilar informació sobre la qualitat de l’aire. La UM4 està equipada amb una estació meteorològica completa que mesura en continu i proporciona valors dels paràmetres de temperatura, pressió atmosfèrica, radiació solar, direcció i velocitat del vent, precipitació i humitat relativa. En el temps que s’ha instal·lat a l’avinguda Sant Jordi s’han realitzat mesuraments en continu i durant 24 hores dels contaminants atmosfèrics següents: diòxid de sofre, sulfur d’hidrogen, monòxid de carboni, diòxid de nitrogen, ozó i benzè amb la voluntat de determinar la qualitat de l’aire.

La unitat, un vehicle de tipus furgó, i els tècnics que van estar-hi treballant van recollir mostres tots els dies, cada deu minuts, compaginant-les amb altres paràmetres i condicions meteorològiques detectades com la temperatura, la pressió atmosfèrica o la humitat relativa. A través dels captadors de la unitat, els tècnics van poder comprovar que, en cap cas ni valor, els registres detectats superaven els valors límits marcats per les normatives vigents.

En concret, segons els equips automàtics, el valor màxim diari pel que fa a diòxid de sofre que s’origina principalment per la combustió de carburants es va situar en els 8µg/m³, quan el màxim legislat en aquest cas és de 125. En el cas del diòxid de nitrogen que prové principalment de la combustió dels cotxes i motocicletes, de mitjana es van detectar 16µg/m³ quan el valor segons la normativa vigent se situa a 40, per últim, en el cas del monòxid de carboni es van detectar presències mitjanes del 0,6. El valor mesurat en relació al sulfur d’hidrogen és del 9 µg/m³ quan el valor mesurat se situa a 100 mentre que en el cas de l’ozó el resultat obtingut és de 159 µg/m³ quan el legislat és de 180. Pel que fa a la presència de partícules en suspensió, tampoc es va superar el valor límit diari de 50, ja que s’han obtingut valors mesurats de 23.

Des de l’Ajuntament d’Olot, l’alcalde Pep Berga, ha anunciat que s’han fet arribar els resultats d’aquest informe al Consorci SIGMA, a la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa i a la Plataforma “No és un vial és un carrer” amb qui es va reunir ahir al migdia. L’informe va ser un dels temes tractats amb els representants de la Plataforma amb els que també va continuar treballant i impulsant noves mesures de pacificació del trànsit a l’avinguda Sant Jordi. En aquest sentit, després del projecte d’ampliació de voreres i creació de barreres verdes a l’avinguda Sant Jordi, l’Ajuntament d’Olot ha aprovat el plec de clàusules per la contractació del subministrament i instal·lació de dues cabines i un radar mòbil a l’avinguda Sant Jordi i el projecte per a l’ampliació de les voreres del pont de l’avinguda Zamenhoff. 

 

  • DSC_3742
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat