Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Un nou tram de via ciclista connectarà Olot i Santa Pau

L’Ajuntament d’Olot portarà a aprovació del Ple d’aquest mes de novembre el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al projecte de construcció de la via ciclista entre Olot i Santa Pau. El Govern ha aprovat el projecte constructiu d’aquest nou tram de via verda que permetrà connectar Olot amb el tram de Can Blanc i l’aparcament del Volcà Santa Margarida per continuar potenciant l’accés al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb mitjans de transport de mobilitat sostenible.

9 de novembre de 2022


Un dels punts de l’ordre del dia del Ple d’aquest novembre serà el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot en relació al projecte de construcció de la via ciclista en el tram Olot – Can Blanc. Consta de 3’2 quilòmetres de via verda permetrà accedir a peu o en bicicleta a la Fageda així com als volcans del Croscat i Santa Margarida.

La nova via ciclista estarà dividida en dos grans trams. El primer, de 1.360 m de llargada, discorre per la zona urbana d’Olot i s’inicia al Parc de les Mores a l’alçada de la cruïlla entre l’Avinguda de Sant Jordi i el Triai. Concretament en aquest punt el projecte preveu la instal·lació d’un semàfor per facilitar la mobilitat de vianants i ciclistes.

Posteriorment, la ruta seguirà pel mateix camí del Triai de forma compartida amb vianants i vehicles fins al camí d’accés a l’escola Joan XXlll on resseguirà el camí de l’escola fins a arribar a l’església de les Fonts. En tot aquest tram s’ha previst adequar el camí existent i, únicament, ampliar l’entrada al camí del Triai des de l’Avinguda Sant Jordi per dotar-la de més seguretat. A part, per destacar-ho s’hi instal·larà nova senyalització i reductors de velocitat.

El segon tram de la via ciclista constarà de 1.872 metres i connectarà la part posterior de l’església de Sant Cristòfol de les Fonts fins a la via ciclista existent de Can Blanc. En aquest cas, el tram s’ha dividit buscant la millor solució segons cada necessitat i situació, assegurant en tot moment la millor mobilitat i seguretat viària. 

Per això, en aquesta zona es disposarà d’un traçat de via ciclista de nova construcció de 2,5 metres d’amplada que transcorrerà per un camí existent al sud de la finca de les Gleies fins a trobar la carretera GI-524, un cop passada la cruïlla de la carretera de Batet. En aquest punt també s’instal·larà un semàfor que facilitarà l’encreuament dels vianants i ciclistes que utilitzin aquesta nova via així com regularà la intersecció entre la carretera de Santa Pau amb la GI-524 i la carretera de Batet amb la GI-5241.

Al mateix temps, aquesta intersecció serà un nou punt d’accés a la via verda, ja que els vianants que optin caminar per la vorera que segueix la carretera GI-524 des del nucli urbà d’Olot podran accedir-hi en aquest punt i seguir caminant fins a Can Blanc de forma segura i segregada de l’actual plataforma de la via GI-524. A partir d’aquesta intersecció entre la carretera de Batet i la carretera de Santa Pau, la via verda es projecta amb un traçat paral·lel a la carretera GI-524 pel costat nord, és a dir, pel costat de la carretera de Batet de la Serra fins a arribar a l’alçada del conjunt d’establiments de restauració. L’amplada d’aquest tram serà de 3 m i el paviment de terra sòlid, igual que el tram existent entre Can Blanc i la zona d’aparcament del Volcà de Santa Margarita, recentment remodelada. A més, aquest tram comptarà amb una barana de separació entre la via verda i la carretera i s’ha previst col·locar un tercer semàfor, per dotar-ho de més seguretat.

En tots els casos, el nou camí serà del mateix color que el terra existent, evitant així l’impacte paisatgístic i, pel que fa a la construcció del nou carril bici, es farà amb maquinària adaptada garantint el mínim impacte mediambiental. El nou vial disposarà d’una velocitat màxima de 20 km/h i tindrà un comptador de vianants i bicicletes per conèixer la seva afluència i ús.

Les obres es preveu que tinguin un termini d’execució de 8 mesos i un pressupost d’1.447.062,77 €. Tots els treballs projectats es basen en l’estudi constructiu de la via ciclista que la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat va encarregar l’any 2019 amb la voluntat d’analitzar tots els detalls i característiques, de forma coordinada amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

La Generalitat de Catalunya assumeix el cost dels treballs que es preveu que s’iniciïn al llarg de l’any que ve. L’Ajuntament d’Olot té previst portar a l’aprovació del Ple del mes de novembre el conveni amb el Govern per tal que el Consistori assumeixi la titularitat de via una vegada finalitzin les obres, i per tant, s’encarregui a partir d’aquest moment de la seva gestió, manteniment i conservació.

D’altra banda, per poder assegurar un bon control de les obres, es crearà una comissió de seguiment dels treballs. Formada per dos representants de cada institució, s’encarregaran de resoldre incidències, qüestions i fer un seguiment detallat de l’execució de les actuacions a realitzar. 

 

 

  • ViaciclistaOlotSantaPau_
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat