Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

DEVOLUCIÓ DE FIANCES EN METÀL.LIC

Hisenda > Fiances

Descripció

Petició de la devolució d'una fiança en metàl.lic ingressada a l'Ajuntament.
 
IMPORTANT: caldrà facilitar un número de compte bancari ja que devolució s'efectuarà sempre per transferència.

Qui ho pot demanar

La persona (física o jurídica) a nom de la qual es troba l'ingrés, o el seu representant legal, en aquest segon cas cal adjuntar document d'autorització.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud específica a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia, o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant la instància electrònica específica acompanyada de la documentació necessària que es detalla a l'apartat corresponent.

Documents necessaris

Instància específica de sol.licitud de devolució (caldrà facilitar un número de compte bancari per tal de poder efectuar la devolució mitjançant transferència bancària).

Quan es pot demanar

Un cop s'hagin donat les circumstàncies que puguin donar lloc a la devolució de la fiança.

Legislació:

Segons la procedència de la devolució:
- Legislació de contractació.
- Legislació urbanística.
- Legislació tributària: Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària.

Import

Tràmit gratuït.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant la instància electrònica específica acompanyada de la documentació necessària que es detalla a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat