Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

ADJUDICACIÓ D'UNA PARADA DE LA PLAÇA DEL MERCAT

Contractació i Administració > Autoritzacions

Descripció

Autorització municipal per a l’adjudicació d’una concessió d’ús per a la venda, en una parada de la Plaça del Mercat d’Olot.

Qui ho pot demanar

La persona física o jurídica que reuneixi els requisits establerts al Reglament del Mercat Municipal d’Olot.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.
En qualsevol cas, cal una convocatòria prèvia de concurs i l’aprovació del plec de clàusules economicoadministratives que regiran el concurs.

Documents necessaris

  1. Instància de sol·licitud per prendre part en el concurs per obtenir la concessió d’ús per a la venda en una parada de la Plaça del Mercat d’Olot.
  2. Documentació establerta en el plec de clàusules de la convocatòria de concurs.

Quan es pot demanar

Quan es convoqui el concurs per adjudicar les parades de la Plaça Mercat que estiguin vacants.

Legislació:

Reglament del Mercat Municipal d’Olot (BOP núm. 1, de 2 de gener de 2014) i posteriors modificacions.

Tràmits previs

Disposar de les acreditacions administratives que siguin exigibles en aplicació de la normativa sectorial d’aplicació (mercats, sanitat alimentària i altres).

Tràmits posteriors

Signar el contracte i complir les obligacions assumides en accedir a la condició de placer.

Tràmits relacionats

Tots aquells que tinguin incidència en l’exercici de l’activitat de venda en la Plaça del Mercat.

Import

Abonar el preu que resulti de l’adjudicació de la parada i la resta d’obligacions econòmiques derivades de l’adjudicació.

Termini

El que resulti de la convocatòria del concurs.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat