Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

LLICÈNCIA MUNICIPAL DE TAXI

Contractació i Administració > Autoritzacions

Descripció

Autorització municipal per a l’exercici el servei de taxi a Olot.

Qui ho pot demanar

La persona física o jurídica que reuneixi els requisits establerts al Reglament regulador del servei de taxi del municipi d’Olot.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.
En qualsevol cas, cal una convocatòria prèvia de concurs i l’aprovació de les bases per les que es regirà el concurs.

Documents necessaris

  1. Instància de sol·licitud per prendre part en el concurs per obtenir la llicència municipal de taxi.
  2. Documentació establerta en les bases de la convocatòria de concurs.

Quan es pot demanar

Quan es convoqui el concurs per adjudicar noves llicències de taxi.

Legislació:

Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
Reglament regulador del servei del taxi del municipi d’Olot (BOP núm. 74, de 18 d’abril de 2006).

Tràmits previs

Disposar de carnet de conduir i de les altres acreditacions administratives que siguin exigibles en aplicació de la normativa sectorial del taxi.

Tràmits posteriors

Adscriure un vehicle a la llicència municipal de taxi i regularitzar els posteriors canvis de vehicle adscrits a la llicència de taxi.

Tràmits relacionats

Tots aquells que tinguin incidència en l’exercici del servei de taxi.

Import

Liquidació dels drets de concessió de llicència de taxi, segons ordenances fiscals.

Termini

El que resulti de la convocatòria del concurs.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifiqui a les bases de la convocatòria.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat