Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Catàleg de tràmits

COMPULSES DE DOCUMENTS

Documentació diversa > Documentació diversa

Descripció

Signatura de la secretària, o persona en qui delegui, que dóna compte que la fotocòpia és exacta a l'original.

Qui ho pot demanar

Tothom.

Preguntes

Cal tenir en compte la conveniència o no de fer les fotocòpies a la pròpia oficina, quan el document és difícil de determinar si és igual que el original (escrits àrabs, xinesos, panjabi...).

Com es fa

Es presenta els documents originals i les fotocòpies que calen compulsar.

Documents necessaris

Documents originals i fotocòpies

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Import

Cost de 2 euros per full.

Termini

Immediat.
*En cas d'haver de compulsar més de 15 documents, s'entregarà el dia hàbil següent.

Formes de tramitació

Presencial

Si el nombre de compulses és considerable, pot tardar més d'un dia.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat