Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

RECOLLIDA DE TRASTOS

Medi Ambient, Activitats i Salut Pública > Residus

Descripció

Sol·licitud d’un ciutadà particular per tal que el servei municipal (gratuït) passi a recollir materials voluminosos.

Es consideren materials voluminosos tots aquells residus que un ciutadà no pot transportar per ell mateix per qüestions de volum o pes.
En general es recollirà qualsevol tipus de material voluminós de difícil transport per part dels particulars: mobles, electrodomèstics i trastos vells, entre d’altres.

No es recolliran:
  • Materials que no són voluminosos ni de difícil transport, ni materials petits ni líquids.
  • Deixalles com runes o residus especials domèstics (fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis, medicaments, etc.) que cal dur a la Deixalleria.
  • Deixalles que es pugin dipositar en els contenidors de la via pública, de rebuig o selectiva.
  • Materials dipositats en carrers estrets del nucli urbà on no passi el camió de recollida.
  • Materials voluminosos acumulats en solars o punts d’acumulació de trastos, que actuen com a abocadors incontrolats de deixalles.
  • Materials voluminosos dipositats fora de nuclis de població, en cases de pagès, en solars o en el medi natural.

Qui ho pot demanar

Poden utilitzar aquest servei tots els ciutadans individuals d'Olot que tinguin necessitat de desfer-se de materials voluminosos en petites quantitats i que ho sol·licitin prèviament a l’Oficina d'Atenció al Ciutada, telèfon 972 279100 o a SIGMA, tèlèfon 972 274871.
El servei no es fa càrrec dels materials voluminosos de procedència industrial, comercial o de petits tallers; ho han de traslladar ells mateixos a la deixalleria comarcal.
El servei no es farà càrrec dels materials voluminosos produïts per particulars que suposin la neteja o desembaràs de locals o cases.

Com es fa

L’usuari del servei haurà d’efectuar la comanda a l’Ajuntament mitjançant trucada telefònica.
En aquell moment s’indicarà el dia i hora en què es farà la recollida i a partir de quan es poden dipositar els voluminosos a la via pública.
Els usuaris del servei hauran de deixar els residus voluminosos en els dies convinguts en la comanda, en el punt que se’ls indiqui de la via pública, i hauran de vigilar de no destorbar vianants i vehicles.
L’Ajuntament recollirà les dades dels ciutadans que sol·licitin el servei (lloc on dipositarà els materials, tipus de materials, nom, telèfon, sector de la ciutat, etc.) i vetllarà per tal que només es dipositin voluminosos als carrers permesos i materials aptes per a la recollida.
El servei recollirà tots els materials dipositats en els punts concertats.
El servei de recollida farà el transport de tot el material fins a la deixalleria, on separarà els materials per garantir-ne el reciclatge.
Està prohibit deixar abandonats els residus voluminosos, o altres, a la via pública, al costat dels contenidors, solars o medi natural, sense haver sol·licitat aquest servei.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Depenent de la quantitat de sol·licituds i del calendari de festius, entre una setmana i quinze dies.

Formes de tramitació

Telèfon

Trucant a l'OAC al telèfon 972 27 91 00, o al SIGMA al telèfon 972 27 48 71.

Telèfon

972 27 91 00

Horari d'atenció

De dilluns a dijous de 8 a 17:45 h.
Divendres, vigílies de festius, Nadal, Setmana Santa i estiu de 8 a 14:45 h.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat