Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

REGISTRE AL CENS MUNICIPAL DE GOSSOS, GATS I FURES

Hisenda > Ingressos, Medi Ambient, Activitats i Salut Pública > Salut Pública

Descripció

És la base de dades censal de l'Ajuntament d'Olot on es recull tots els animals de companyia (gossos, gats i fures) que hi ha a la ciutat.  
És obligació del propietari de l’animal donar d’alta el gos, gat o fura al cens corresponent i també donar-lo de baixa en cas de mort, pèrdua, canvi de ciutat...
També cal notificar els canvis de domicili.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona propietària d’un gos, un gat o una fura que visqui a Olot.

Com es fa

Demanant el cens de l’animal directament al registre de SIGMA o a l’OAC de l’Ajuntament.

Preguntes

Mai es pot censar un animal si no està correctament identificat.
Tot i que el tipus d’identificació més freqüent és el xip, en alguns casos es poden trobar animals amb tatuatge o placa.
Disposem d’un fulletó informatiu en relació al control dels animals de companyia. Es diu “Tu n’ets el responsable”.
Si s’identifica que es tracta d’un gos potencialment perillós, caldrà iniciar els tràmits de llicència.

Documents necessaris

  • Per donar d'alta l'animal:
    1. Cartilla de l'animal i/o altre document acreditatiu, on hi constin les dades de l'animal i del propietari.
  • Per acreditar la baixa:
    1. Per mort: Cartilla de l'animal amb la notificació de la seva mort i/o qualsevol altre document acreditatiu.
    2. Per trasllat de municipi: Registre de l'animal al nou municipi.
    3. Per canvi de propietari: Document que acrediti el canvi de propietari.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
Ordenança fiscal 3.16 reguladora de la taxa pel manteniment del cens d'animals de companyia.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Immediat.

Formes de tramitació

Internet

Per la tramitació telemàtica cal presentar la instància genèrica electrònica, acompanyada de la cartilla sanitària veterinària actualitzada i la documentació necessària en cada cas.

Presencial

Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat.

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat