Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

INFORME MUNICIPAL PER A L'ARRELAMENT FAMILIAR AMB EXEMPCIÓ DE CONTRACTE DE TREBALL

Les persones > Afers socials

Descripció

Els ajuntaments tenen la competència d'elaborar els informes d'arrelament familiar amb l'exempció de contracte de treball per als procediments de regularització de la situació administrativa de les persones estrangeres en casos concrets que preveu la Llei. 

Els informes d'arrelament familiar amb exempció de contracte de treball han de constatar que la persona estrangera sol·licitant depèn econòmicament d'un familiar resident legal al país.

Qui ho pot demanar

Els poden demanar les persones estrangeres no comunitàries que no disposen d'autorització de residència i que compleixin una sèrie de requisits fixats per la Llei d'estrangeria. Aquests requisits els comprova les persones responsables de fer l’informe:
• 3 anys de residència continuada a l'Estat Espanyol.
• No tenir antecedents penals al territori espanyol ni al país d'origen.
• Vincles familiars amb persones residents legals al país (ascendents, descendents o cònjuge).
• Dependència econòmica a aquests familiars (ascendents, descendents o cònjuge).

Com es fa

La sol·licitud de l'informe i la documentació necessària s'han de presentar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (Plaça palau, 8).
Al cap d'uns dies d'haver sol·licitat l'informe es convocarà a la persona sol·licitant a una entrevista.

Preguntes

DUBTES O PROBLEMES FREQÜENTS:
Per dubtes podeu consultar amb els següents contactes:
- Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. 972 26 66 44.
Altres contactes en matèria d'assessorament jurídic:
- Càritas Garrotxa: 972 27 28 40
- CCOO: 972 26 00 94
- UGT: 972 27 08 32
- Subdelegació del Govern de Girona; Avda. Jaume I, 17 (972 06 91 40)

Documents necessaris

  1. Certificat d'empadronament històric dels municipis a on hagi estat empadronada els darrers 3 anys.
  2. Fotocòpia del passaport vigent.
  3. Documentació acreditativa dels vincles familiars (llibre de família, volant de convivència, certificat de matrimoni,...)
  4. Acreditació de mitjans de vida (situació econòmica de la persona de qui depèn: contracte de treball, nòmines,...)
  5. Certificats de penals del país d'origen.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Art. 46.2c del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertat dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat per Reial Decret 2393/2004.

Tràmits posteriors

Amb aquest informe sol, no es regularitza la situació administrativa. Caldrà entregar-lo a la subdelegació del govern de Girona com a documentació addicional per a sol·licitar el permís de residencia temporal amb exempció de contracte.

Tràmits relacionats

Aquest informe està vinculat a la posterior sol·licitud del permís de residència temporal amb exempció de contracte a la Subdelegació del Govern de Girona amb cita prèvia.
(Av. Jaume I, 17 / telèfon 972 06 91 40)

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Un mes.

Formes de tramitació

Presencial

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat