Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ DELS DRETS INGRESSATS PER FIRES I FESTES

Hisenda > Ingressos

Descripció

Tramitació del recurs contra la liquidació generada en concepte de fires i festes (taxa + fiança).

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'oficina de l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Si la liquidació no esta ingressada:
    1. Documentació acreditativa de la rectificació de drets.
  4. Si la liquidació ha estat ingressada:
    1. Còpia del rebut satisfet.
    2. Documentació acrediativa de la rectificació de drets.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 3.15 reguladora de les taxes de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions.

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat