Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

RECURS CONTRA L'ACORD D'IMPOSICIÓ / ORDENACIÓ INICIAL DE CEM (Contribució especial de millores)

Hisenda > Ingressos

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat afectat per l'expedient o el seu representant legal.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.  

Preguntes

 

Documents necessaris

  1. Si és representant legal: Document acreditatiu d'aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular.
  3. Document acreditatiu del tràmit.

Quan es pot demanar

30 dies hàbils a partir de la publicació de l'acord.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 1.4. reguladora de les contribucions especials de millores.

Tràmits posteriors

 

Tràmits relacionats

 

Import

 

Termini

 

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat