Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (BÉNS)

Hisenda > Ingressos

Descripció

És un certificat dels béns que té un contribuent.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.
Aquest certficat també es pot descarregar des de la CARPETA CIUTADANA.

Preguntes

 

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Còpia del DNI del sol·licitant.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Ordenança Fiscal 3.4. reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius.

Termini

Immediat.

Formes de tramitació

Internet

Accedint a la CARPETA CIUTADANA o sol.licitant-ho amb una instància genèrica electrònica (cal disposar d'idCAT Mòbil o un certificat digital com l'idCAT).
Accés a CARPETA CIUTADANA:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat