Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (BÉNS)

Hisenda > Ingressos

Descripció

És un certificat dels béns que té un contribuent.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC de l'Ajuntament d'Olot.

Preguntes

 

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Còpia del DNI del sol·licitant.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Ordenança Fiscal 3.4. reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius.

Termini

Immediat.

Formes de tramitació

Presencial

 
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat