Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

CERTIFICATS GRATUÏTS A PARTICULARS (VEHICLES / ASSISTÈNCIA SANITÀRIA)

Hisenda > Ingressos

Descripció

Certificat d'exempció del l'Impost de vehicles per estar destinat directament a l'assistència sanitària, o al trasllat de malalts o ferits.

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'oficina de l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Preguntes

 

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Còpia del NIF de l'interessat.
  4. Còpia de la fitxa tècnica del vehicle.
  5. Còpia del permís de circulació del vehicle.
  6. Còpia de la targeta de transport sanitari.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.1.3. reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Termini

2 dies.

Formes de tramitació

Presencial

 

Documentació adjunta

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat