Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD EXEMPCIÓ VEHICLES MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Hisenda > Ingressos

Qui ho pot demanar

Qualsevol interessat, representant legal o un tercer.

Com es fa

Sol·licitant el tràmit a l'OAC o bé, a la Secció d'Ingressos de l'Ajuntament d'Olot.

Preguntes

 

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Còpia del permís de circulació del vehicle.
  4. Còpia de la fitxa tècnica del vehicle.
  5. Còpia de la tarjeta d'inspecció agrícola.

Quan es pot demanar

 

Legislació:

RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ordenança Fiscal 2.1.3 reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

Import

 

Termini

1 mes.

Formes de tramitació

Presencial

 
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat