Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

PRESENTAR UNA INSTÀNCIA GENÈRICA

Documentació diversa > Documentació diversa

Descripció

Presentació d'una sol.licitud a l'Ajuntament d'Olot.

IMPORTANT: aquesta és una sol.licitud genèrica a l'Ajuntament d'Olot. De conformitat amb l'art. 66 de la Llei 39/2015 del Procediment comú de les administracions públiques, quan l'Administració estableix expressament models específics de presentació de sol.licituds, són d'ús obligat, per la qual cosa en el cas d'utilitzar un model genèric es podrà procedir a requerir a l'interessat perquè faci servir el model específic.

Informeu-vos al catàleg de tràmits municipal: https://www.olot.cat/tramits/cataleg-de-tramits.htm i a l'apartat de tràmits on-line: https://tramits.olot.cat/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca 

Com es fa

La tramitació es pot fer presencialment a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot amb cita prèvia (només persones físiques), o bé telemàticament (persones físiques i obligats a relacionar-se telemàticament amb les administracions públiques). Per tràmits telemàtics cal tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil.

Documents necessaris

Juntament amb la instància es poden aportar tots aquells documents que es considerin necessaris per complementar la sol.licitud.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de l'enllaç de la part superior dreta de la pàgina "Demanar cita prèvia".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat