Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DEL FRACCIONAMENT AUTOMÀTIC DE L'IBI

Hisenda > Recaptació

Descripció

Sol·licitud per poder acollir-se a un sol pagament del rebut de l’IBI.

Qui ho pot demanar

El contribuent a qui se li ha fraccionat automàticament el rebut de l’IBI per ser superior a 100 € i estar domiciliat.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.

Preguntes

 

Documents necessaris

  • Si qui ho demana és el mateix subjecte passiu: NIF.
  • Si és el representant legal: Document acreditatiu d'aquesta representació.
  • El document de formalització de renúncia als dos fraccionaments del 60% i del 40%.

Quan es pot demanar

Abans de l’últim dia hàbil del mes d’abril.

Legislació:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

Tràmits previs

 

Tràmits posteriors

 

Tràmits relacionats

 

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Abans de l’últim dia hàbil del mes d’abril.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

 Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat