Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

CERTIFICAT DE PRIMERA ACOLLIDA

Les persones > Afers socials

Descripció

Document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.

Pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la vostra formació i experiència.

Tríptics informatius

Qui ho pot demanar

Les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades que arriben de nou al municipi i volen tenir eines i recursos que facilitin la seva (re)incorporació a la societat catalana.

Com es fa

S’obté accedint al servei de primera acollida (S1A) i demostrant l’aprofitament d’aquest servei. L’objectiu és el de promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

El servei inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. Cal presentar la sol·licitud per accedir al S1A, al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (Plaça Palau, 8) i automàticament les persones interessades rebran una data per tal de fer una entrevista d’acollida.

Documents necessaris

Acreditació de tres mòduls formatius:

  1. Mòdul A: per aprendre català i castellà, amb un mínim de 90 hores de formació per cadascuna de les llengües oficials.
  2. Mòdul B: sobre coneixements laborals, amb una durada mínima de 15 hores.
  3. Mòdul C: sobre coneixement de la societat catalana, amb un mínim de 15 hores.  

Quan es pot demanar

A partir del 14 de juny de 2016, la persona interessada pot inscriure’s al servei de primera acollida abans que es compleixi un any d’haver-se empadronat en un municipi de Catalunya.

Legislació:

Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Tràmits relacionats

La Llei d'acollida catalana comporta un servei de primera acollida arreu del territori que facilita a les persones immigrades la formació en aquests tres àmbits temàtics. Les persones que assisteixin a aquests cursos rebran el corresponent certificat acreditatiu, que serà d'utilitat per als informes d'estrangeria.

Import

Tràmit gratuït.

Termini

Entre la inscripció al servei de primera acollida i la certificació corresponent no poden transcórrer més de dos anys.

Formes de tramitació

Presencial

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat