Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

BONIFICACIÓ IBI RÚSTICA PER FINQUES AMB CONSTRUCCIONS INDISPENSABLES

Hisenda > Cadastre-IBI

Descripció

Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost a tots els propietaris de finques rústiques on hi hagi construccions catalogades pel cadastre com a indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.

Qui ho pot demanar

Qualsevol propietari o representants legals.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot amb cita prèvia o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.

Documents necessaris

  1. Fotocòpia del NIF.
  2. Document justificatiu que es desenvolupa una activitat agrícola, ramadera o forestal.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

Ordenança fiscal 2.1.1 IBI Impost sobre béns immobles.

Termini

Dos mesos.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Les persones físiques poden fer aquest tràmit presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.
Demaneu cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat