Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE CESSIÓ / LLOGUER DE MATERIAL / SERVEIS DE LA BRIGADA MUNICIPAL

Documentació diversa > Brigada Municipal

Descripció

Sol·licitud de cessió o lloguer de material i/o serveis de la brigada.

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona física o jurídica o aquella que la representi.

Com es fa

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud a l’oficina d’Atenció al ciutadà de l'Ajuntament d'Olot o de manera telemàtica.
Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.

Documents necessaris

  • Sol.licitud o Instància on hi haurà de constar les dades del sol·licitant, les dades de l’acte (motiu, situació, dates) i el tipus de material que es vol llogar. Caldrà pagar el preu públic que s’estableix en les ordenances fiscals vigents.

Quan es pot demanar

Amb 15 dies d’antelació a la data de l’acte.

Legislació:

Ordenança fiscal 4.1 reguladora dels preus públics.

Tràmits relacionats

Pagament del preu corresponent quan l’ordenança fiscal ho estableixi.

Import

Preu públic que s’estableix a la ordenança fiscal reguladora.

Termini

Es pot demanar durant tot l'any, amb 15 dies d’antelació a la data de l’acte.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat