Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ IDENTIFICACIÓ CONDUCTOR MULTES

Hisenda > Ingressos

Descripció

Identificació de les dades del conductor causant de la infracció.

Qui ho pot demanar

La persona o representant legal, concessionàries, gestories i cases de lloguer de vehicles o un tercer.

Com es fa

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent. Les persones físiques poden presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia.

Documents necessaris

  1. Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.
  2. Si és un tercer: Autorització degudament firmada del titular del rebut.
  3. Instància comunicant les dades del conductor.
  4. Document acreditatiu (DNI, permís de circulació, etc)

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Legislació:

RDL 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2018, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic.
RD 1428/2003, de 21 de novembre, Reglament general de circulació.

Termini

20 dies HÀBILS a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica.

Presencial

Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat