Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SOL·LICITUD DE PLANS ESPECIALS DE PAGAMENT

Hisenda > Recaptació

Descripció

Sol·licitud per poder pagar tots els tributs mitjançant una tarifa plana amb un total de 9 mensualitats, compreses entre el mes de febrer i l’octubre de l’exercici que s’apliqui. L’última quota servirà per regularitzar l’import total a pagar.

Podreu sol·licitar el Pla quan la suma de tots els tributs pagats durant l’exercici anterior (un cop aplicats els increments aprovats per Ordenances Fiscals) sigui igual o superior a 270€.

Què passa si no es paga una quota:

La falta de pagament d’una quota donarà lloc a l’anul·lació del pla i, en conseqüència, a la continuació del procediment recaptatori.

 

 

Pla_pagaments_Aj_2022-2023_web.jpg

 

 

Qui ho pot demanar

El subjecte passiu a nom de qui van els deutes o el seu representant legal.

Com es fa

Sol.licitant-ho a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Olot. Cal cita prèvia.

Documents necessaris

  • Si qui ho demana és el mateix subjecte passiu: NIF.
  • Si és el representant legal: Document acreditatiu d’aquesta representació.

Quan es pot demanar

Durant el 2022 el període per sol.licitar-ho serà del 17 d'octubre al 20 de desembre.

Legislació:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.
OOFF de Recaptació.

Tràmits relacionats

Es podrà dur a terme aquesta petició, sempre que al contribuent no se li segueixi un procés executiu d’embargament dels seus béns. En aquest cas, caldrà que passi per les oficines de Recaptació.
Igualment serà condició indispensable que l’interessat faciliti un número de compte.
Si s’atorga el Pla es carregaran les mensualitats a l’entitat bancària indicada per l’interessat.

Import

Tràmit gratuït.

Formes de tramitació

Presencial

Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat