Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

COMUNICACIÓ CANVI DE DADES D'UNA ENTITAT INSCRITA AL REGISTRE D'ENTITATS I ASSOCIACIONS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT

Documentació diversa > Entitats

Descripció

Comunicació d'un canvi en les dades que consten d'una entitat al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot: canvi dels membres de la junta directiva, canvi dels estatus, canvi d'adreça postal...

La comunicació a l'Ajuntament d'Olot no té efectes sobre el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya. Cal comunicar-els-hi pel procediment específic que tenen marcat per aquest tràmit.

Qui ho pot demanar

Qualsevol entitat o associació inscrita al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot.

Com es fa

De forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica, explicant quins canvis hi ha hagut i acompanyada de la documentació que acredita quines dades cal actualitzar.

Documents necessaris

  • Còpia de l'acta de la Junta on s'han aprovat els canvis, en el cas de canvi de membres de la Junta.
  • Còpia del NIF, en el cas de canvi de dades de l'entitat: NIF, adreça postal...
  • Còpia dels nous estatuts, en el cas que s'hagin modificat.

Quan es pot demanar

Tot l'any.

Tràmits posteriors

S'enviarà un correu electrònic en el moment que s'hagi fet el canvi de dades al Registre d'Entitats de l'Ajuntament confirmant-ho.

Formes de tramitació

Internet

Presentació d'una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació específica detallada a l'apartat corresponent.
Inici del tràmit:
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat