Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Suport a l'ocupació juvenil

Programes

Observacions

L'objectiu principal del Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil és promoure i mantenir la continuïtat formativa de les persones joves d'entre 16 a 29 anys, amb especial atenció al col·lectiu de 16 a 24 anys, impulsant una millora molt substancial en els processos d'orientació, suport i mentoria, que inclou un acompanyament individualitzat de l'alumnat en risc d'abandonament escolar prematur o que ja hagin abandonat per tal de reconduir-los al sistema educatiu.

El Sistema d'Ocupació de Catalunya té com a objectius explicitats en la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, tant acompanyar i donar eines a les persones en situació d'atur com facilitar l'accés de les empreses, i en particular de les petites i mitjanes empreses, als instruments de suport per a millorar la capacitat de generar ocupació de qualitat.

En la línia dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 de l'Agenda europea, l'objectiu 4.4 estableix per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball digne i l'emprenedoria.

La transformació del mercat laboral, les noves ocupacions que van emergint i que sembla ocuparan un espai important en el mercat laboral, les noves relacions laborals que es donen, les diferències cada cop més marcades entre la població qualificada i la no qualificada, entre d'altres, obliguen a reforçar tots aquells serveis que procurin la igualtat d'oportunitats a Catalunya.

Malgrat que les dades de creació d'ocupació entre la població jove milloren, especialment entre aquelles persones joves majors de 25 anys on estan ja equiparades a les de la població adulta, l'atur segueix mantenint-se molt alt entre la població més jove (16 a 19 anys) i especialment entre aquella població sense formació.

D'altra banda, les últimes dades presentades pel Departament d'Educació, posaven de rellevància que de les persones joves que s'incorporen a un grau mig, un 28,4% ha abandonat totalment el sistema educatiu sense finalitzar-lo, i un 20,29% tornen a fer primer el primer curs en un certificat de diferent família professional.

Les conseqüències d'abandonar el sistema educatiu prematurament són importants pel futur laboral i vital de les persones adultes: les persones que abandonen prematurament el sistema educatiu tenen més atur, treballen en feines més precàries i sovint amb salaris més baixos . És important que el personal orientador, en coordinació amb els centres educatius, pugui identificar l'alumnat amb major risc d'abandonament i poder oferir plans individualitzats d'orientació, suport socioemocional i acompanyament, oferint eines i recursos específics als centres educatius, a les persones joves i a les seves famílies.

S’evidencia la necessitat d'una política sostinguda en el temps, per recolzar, d'una banda, els processos de decisió entre etapes formatives, conjuntament amb les institucions educatives, i d'altra banda, ajudar a sostenir els processos formatius.

 

Normativa:

  • Ordre EMT/211/2023, de 30 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa Suport a l’Ocupació Juvenil.
  • Resolució EMT/3594/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la subvenció destinada al Programa suport a l’ocupació juvenil.

Fons_Practiques_1.png

 

Ordre EMT/211/2023, de 30 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada  en marxa del Programa Suport a l’Ocupació Juvenil.

 

Data inici

1 de gener de 2024

Data final

31 de desembre de 2024
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat