Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

AJUTS DESTINATS ALS ESPORTISTES AMATEURS QUE HAN PARTICIPAT EN CAMPIONATS D'ESPANYA, D'EUROPA, DEL MÓN O JOCS OLÍMPICS

Subvencions > Esports

Descripció

Ajuts destinats als esportistes amateurs d’esports individuals que han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o Jocs Olímpics per l'any 2024.

 

Qui ho pot demanar

Esportistes amateurs empadronats a la ciutat d’Olot, menors de 35 anys i no professionals que, prèvia classificació, hagin participat individualment en competicions esportives de: Campionats d’Espanya, Campionats d’Europa, Campionats del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions en les modalitats descrites a l’article 2 de les bases.

Com es fa

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olot: www.olot.cat - tràmits on-line - Sol.licituds_Ie_sol·licituds _ajuts _subvencions-progama suport a esportistes amateurs d'esports individuals.

Documents necessaris

Els exigits a l’article 4 de les bases específiques reguladores dels ajuts i que són:

  1. Instància específica degudament omplerta.
  2. Fotocòpia del DNI de l'esportista.
  3. Fotocòpia de la llicència federativa.
  4. Document SEPA, disponible a https://tramits.olot.cat dins l’apartat de documents i formularis.

 

Quan es pot demanar

Del 10 de juliol al 6 d’agost de 2024

Legislació:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Ordenança General de l’Ajuntament d’Olot aprovada pel Ple el 26 de gener de 2017. Pla Estratègic de Subvencions aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot el 29 d’octubre de 2020.

Tràmits posteriors

Justificació de la subvenció: consultar les bases.

Import

L’import total destinat a aquest ajuts és de 2.000 €.
L’import màxim de la subvenció per esportista serà de 900 €.

Termini

El termini màxim per dictar i notificar la resolució dels ajuts serà de 3 mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol.licituds de l'ajut que marqui la respectiva convocatòria.

Formes de tramitació

Internet

Presentació telemàtica mitjançant la sol.licitud específica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent del 10/07/2024 al 06/08/2024.

Documentació adjunta

Enllaços relacionats

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat