Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

BEQUES CIUTAT D'OLOT (Beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes i Beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals)

Ajuts

Descripció

L’Ajuntament d’Olot dona suport a la investigació en ciències socials i humanes i a les ciències naturals per mitjà de les Beques Ciutat d’Olot, que es convoquen un cop l’any. La Beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes es destina a investigacions inèdites en el camp de la història, la geografia, la literatura, l’economia o les ciències socials referides a l’àmbit territorial de la Garrotxa. D’altra banda, la Beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals està destinada a la recerca i divulgació en tots els camps relacionats amb el medi natural, també centrada dins l’àmbit de la comarca.

Qui ho pot demanar

Podran optar-hi els investigadors a títol individual o col·lectiu que presentin una proposta d’investigació, d’acord amb les bases de cada convocatòria.

Com es fa

S’han de sol·licitar mitjançant el Registre General de l’Ajuntament, a través d’una instància genèrica a la qual s’ha d’ajuntar la documentació requerida.

- Per via telemàtica (preferentment, i única via per a persones obligades a relacionar-se electrònicament) al web https://tramits.olot.cat/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca (cal un certificat digital o l’idCAT Mòbil).

- Presencialment, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot, amb cita prèvia (només persones físiques). Es pot reservar cita prèvia a través de l’enllaç https://www.olot.cat/tramits/cita-previa.htm.

Documents necessaris

- Curriculum vitae del sol·licitant.

 - Projecte de treball, on es formulin els objectius que es volen assolir, les fonts, la bibliografia i la metodologia que s’utilitzaran. Tindrà un mínim de cinc pàgines i un màxim de deu.

Quan es pot demanar

Els candidats podran presentar la seva documentació des de la convocatòria de les beques i fins al 30 de setembre.

Legislació:

Llei 39/2015, d’1 octubre, i normativa de referència pel que fa als drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les Administracions públiques.

Import

Cadascuna de les beques està dotada en 4.500 euros.

Termini

El veredicte del jurat es farà públic al llarg del mes de novembre.

Formes de tramitació

Internet

Els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració, segons l’article 14 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i els seus representants), ho hauran de presentar obligatòriament de forma telemàtica mitjançant una instància genèrica electrònica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Les persones físiques poden escollir també aquest mitjà de presentació.
Iniciar el tràmit:

Presencial

Persones físiques. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.olot.cat o directament des de la part superior dreta "Enllaços relacionats".
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat