Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

Dinamització comercial, turística i urbana d’Olot, des del centre històric

Import concedit

1.565.179,80 €

Actuacions

El projecte denominat Dinamització comercial, turística i urbana d’Olot, des del centre històric engloba diferents actuacions amb l’objectiu general d'enfortir la competitivitat, innovació i modernització del teixit comercial i l’atractiu turístic del centre històric d’Olot. Es materialitza a partir d’una bateria d'actuacions complementàries entre elles.

 

Actuacions relacionades amb inversions en la via pública:

Actuacions urbanes de millora a la plaça Móra i als carrers Hospici i Antoni Llopis d’Olot. Aquesta inversió en la via pública consisteix en revitalitzar l’eix transversal Plaça Móra – Museu – Mercat – Plaça Major amb el següents objectius específics:

 • Revitalitzar l'eix transversal plaça Museu-Mercat-Plaça Major amb una actuació integrada de reurbanització i dinamització de comerços i gestió atenent el seu paper de via d'entrada així com els atractius culturals i turístics que connecta.
 • Minimitzar la mobilitat motoritzada, per a la millora ambiental i de seguretat del centre.
 • Optimitzar les operacions logístiques, de manera ampliable en un futur amb serveis de repartiment d'última milla.
 • Millorar i complementar les àrees de gestió de residus per fomentar el reciclatge i millorar-ne la integració urbana.
 • Fomentar les bones pràctiques en rehabilitació i reutilització de locals comercials.
 • Reduir el consum energètic en il·luminació viària i comercial sobre l’eix revitalitzat.

 

El projecte estableix plataformes úniques a un sol nivell en els carrers per donar la màxima prioritat al vianant, garantint l’accessibilitat universal i la seguretat.

A continuació es detallen les intervencions de cada zona:

 

Plaça Móra

Les actuacions consisteixen en la construcció de xarxes de previsió de serveis, el soterrament del cablejat aeri, la modificació de la xarxa de sanejament, la pavimentació amb pedra natural donant protagonisme a la font, la configuració d’un àmbit d’estada amb banc i arbre caducifoli de port mitjà, la integració urbana de la senyalització i mobiliari urbà i la valorització de la font amb restauració, equipament, posada en servei, il·luminació i senyalització.

 

Carrer Hospici

Les actuacions consisteixen en la construcció de xarxes de previsió de serveis, el soterrament de cablejat aeri, la modificació de la xarxa de sanejament, el trasllat de l’àrea de contenidors al carrer Antoni Llopis, la pavimentació amb pedra natural a un sol nivell, donant protagonisme a l’entrada de l’Hospici, la configuració d’un àmbit d’estada a banda i banda de l’edifici i la integració urbana de la senyalització i el mobiliari urbà.

 

Edifici de l'Hospici

Les actuacions consisteixen en la formació d’aparadors en diferents obertures de l’edifici als carrers Hospici i Antoni Llopis, que en ressaltin l’arquitectura i donin vida urbana al carrer, i esdevinguin un reclam per al Museu de la Garrotxa. Es complementen amb la il·luminació puntual del conjunt format per la portalada i el balcó principal, la construcció d’un portal enreixat que permeti veure el pati des del carrer i la retirada d’elements de mobiliari fixats a la façana.

 

Plaça Major

Intervenció integrada que inclou la reparació del paviment, la configuració d’àmbits d’estada, la millora de la permeabilitat de l’espai, la millora dels sistemes de control de la il·luminació i el soterrament d’instal·lacions aèries.

 

Carrer Antoni Llopis i transversal

Les actuacions consisteixen en la construcció de xarxes de previsió de serveis, el soterrament de cablejat aeri, la modificació de la xarxa de sanejament, la construcció d’una àrea de contenidors soterrats per alliberar el front de l’Hospici, la pavimentació a un sol nivell igualant la secció en tot el carrer, la plantació d’una fila d’arbrat caducifoli, la millora de l’enllumenat de la porxada del mercat i del passatge a la plaça del Mig i la integració urbana de la senyalització i el mobiliari urbà.

 

 • Actuació d’arbrat i enjardinament al carrer Mulleres per millorar i fomentar la connectivitat de vianants des de la plaça Clarà fins el Mercat municipal i nucli antic amb una via arbrada i enjardinada que permeti mitigar l’efecte illa de calor, protegir visualment i acústicament el vianant de l’espai rodat i fer més amable el recorregut.
 • Implantació d’àrea logística en el carrer Bisbe Lorenzana per habilitar-hi una banda continua destinada a aparcament per càrrega/descàrrega i aparcament de bicicletes amb l’objectiu de pacificar els carrers que hi limiten i que es preveuen de plataforma única, amb prioritat per a vianants (C/Hospici – C/Antoni Llopis).
 • Millora del mobiliari urbà i senyalització per mobiliari amb menor manteniment i més bona integració amb el paisatge urbà del nucli antic.
 • Renovació i ampliació d’àrees de gestió de residus i papereres per renovar els equips d’elevació des grups de contenidors soterrats i ampliar-los per afegir-hi un contenidor de paper i cartró per concentrar els punts de recollida i simplificar la recollida, fer-hi les reparacions pertinents per garantir-ne el bon funcionament, i renovar les papereres per millorar el seu manteniment i integrar-les a l’entorn urbà del nucli antic.

 

 

Actuacions amb impacte de digitalització del sector comercial

 1. Anàlisis Big-Data pels comerços del centre històric mitjançant la implementació d’eines digitals d’anàlisi avançat en els comerços, amb l’objectiu de conèixer els patrons de conducta dels clients, avaluar el grau d’eficàcia de les campanyes realitzades i adequar les polítiques comercials i turístiques a les oportunitats detectades.
 2. Desenvolupament de noves funcionalitats de l’aplicació mòbil Garrotxa Approp, una eina digital de difusió comercial i turística de àmbit comarcal, amb els objectius d’incorporar la venta en línia dels comerços i establiments turístics adherits, així com la sincronització amb la pàgina web i la promoció de la inversió d’empreses industrials de la zona.
 3. Desenvolupament i difusió de l’aplicació Click&Collect en el Mercat. Consisteix en la implementació d’una eina digital de comerç electrònic pel Mercat amb l’objectiu de facilitar comandes en línia i la recollida en el Mercat a l’hora desitjada. Inclou la campanya de difusió d’aquesta eina digital.
 4. Manual de bones pràctiques d’obertura i reforma de locals comercials d’Olot. Consisteix en editar una guia digital de suport al comerç de la ciutat amb recomanacions de millora de negocis existents, pautes administratives i tècniques per l’obertura de nous comerços i per a la rehabilitació dels mateixos, amb l’objectiu de facilitar tràmits, valoritzar el patrimoni i millora l’experiència del client.

 

Actuacions relatives a la sostenibilitat i l’economia circular

 

 1. Centralització de la instal·lació del fred industrial del Mercat. Consisteix en una actuació de substitució dels compressors individuals de les parades del Mercat, situats en l’interior de la zona de venta, per un sistema de fred unificat en la coberta, amb l’objectiu de reduir el consum energètic, tant individual de cada parada com general de climatització de l’edifici.
 2. Assessorament energètic a comerciants del centre històric, consistent en dur a terme un acompanyament integral al comerç per dur a terme projectes de millora energètica, amb assessorament tècnic, administratiu, financer, d’execució de millores i avaluació posterior, amb l’objectiu de determinar, prioritzar i facilitar les actuacions per la reducció del consum energètic del comerç.
 3. Campanya de sensibilització ambiental pels comerços del municipi, mitjançant visites en establiments, diagnosis, informe de propostes i edició de material de suport amb l’objectiu de reduir el consum d’insums per part del comerç i dels consumidors, i la substitució d’aquests per altres alternatives més respectuoses amb el medi ambient.
 4. Disseny, fabricació i subministrament de bosses de compra reutilitzables per reduir el consum d’insums i fer publicitat de singularitats comercials i turístiques de la ciutat.
 5. Desenvolupament i difusió del projecte de valorització Merma pel Mercat. Creació d’una gama de productes gastronòmics de la ciutat, de proximitat i sostenibles amb la marca “Mercat d’Olot”, preparada a partir de la valorització de minves generades per les parades del Mercat, amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari, fomentar el consum responsable i potenciar el Mercat, així com la reducció de residus.

 

Actuació de formació del sector comercial

 

 1. Organització de programes formatius d’idiomes, de transició digital i sobre la sostenibilitat dels establiments comercials a comerciants autònoms.

 

 

| Programa de subvenció

Convocatòria 2023 de la línia d’ajudes per l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques, del Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU.

Aquest programa s’emmarca en el Component 14 que articula el “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic”, i en concret dins la inversió 4.4 relativa a “Actuacions especials en l’àmbit de la competitivitat. Enfortiment de l’activitat comercial en zones de gran afluència turística”.

 

 

Fons_Hospici.png

 

 

Resolució definitiva

10 de novembre de 2023
Ajut atorgat a l’Ajuntament d’Olot per resolució de 10 de novembre de 2023
 • Hospici
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat