Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Directori

ASSOCIACIÓ UNA CÀPSULA DE TEATRE

La Companyia Una Ca`psula de Teatre neix el 2014 de la ma` d’actors, actrius i directors de teatre provinents de diferents formacions teatrals de la Garrotxa, amb la inquietud de formar un equip de persones, polivalent, per dur a terme obres de teatre de diverses tipologies i organitzar una mostra teatral innovadora a la ciutat d’Olot.

Quan la companyia va comenc¸ar a veure la llum, va ne´ixer tambe´ una mostra de teatre u´nica a la comarca de la Garrotxa 'El Petit Format', que te´ com a objectiu oferir als escenaris, i a altres indrets d’aforament redui¨t, propostes que busquen la proximitat amb l’espectador.

La companyia, tot i estar format per actors i actrius provinents de diferents grups teatrals, gra`cies a la seva versatilitat i motivacio´ s’ha integrat a la perfeccio´ tant a l’organitzacio´ de la mostra com a l’estrena de les seves produccions teatrals.


Web: https://unacapsula.org/
Població: Olot
Codi Postal: 17800
Telèfon: 680 71 79 01
Responsable: Xevi Rossell Reixach
  • Logotip_UnaCàpsuladeteatre.jpg
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat