Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot
Processos participatius
Inici >

 

PROCESSOS PARTICIPATIUS

______

 

Els processos participatius fan referència a aquell conjunt de trobades en un temps concret que tenen per objectiu debatre i contrastar opinions entre la ciutadania, equips tècnics municipals i responsables polítics sobre temàtiques o conceptes concrets. 

Són processos pensats i dirigits en els quals hi ha diferents activitats que es van enllaçant tals com trobades presencials, enquestes virtuals, mapatges o caminades per a arribar a un consens i proposta conjunta entre totes les parts, agents i persones implicades. 

En aquest sentit, des de l'Ajuntament d'Olot s'expliquen els processos que s'han dut a terme fins a l'actualitat:

 

| FIRAL VIU

Un procés que es va realitzar el 2016 per determinar les característiques principals que calia incorporar en la transformació del Passeig d'en Blay.

 

PLANS INTEGRALS D'ACCIÓ DE MILLORA 

Altrament coneguts com a PIAM, es tracten d'una estratègia de transformació urbana integral i participativa en un barri concret. Els seus principals objectius són l'elaboració d'una diagnosi que permeti establir els principals reptes d'aquesta àrea, dissenyar un conjunt d'actuacions encaminades a la regeneració urbana, la posada en marxa de les accions i la generació dels mecanismes de seguiment necessaris per a la seva execució i viabilitat. En aquests moments hi ha dos PIAM actius a la ciutat:

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Els pressupostos participatius encaminen cap a una nova cultura democràtica on tots els veïns i veïnes poden i podran decidir de forma corresponsable sobre les polítiques principals que afecten la ciutat. Alhora, suposen i proposen noves maneres d'interactuar amb l'Ajuntament d'Olot contribuint a una democràcia més ciutadana i transparent.

Actualment té lloc la 3a edició dels pressupostos participatius d'Olot, una oportunitat perquè les veïnes i els veïns dels barris decideixin a què volen dedicar part del pressupost municipal (100.000 € cada any).

En aquesta 3a edició, s'han focalitzat a la zona nord d'Olot que inclou els barris d'El Morrot, Benavent, Sant Cristòfol – Mas Bernat, Hostal del Sol, Sant Francesc, Eixample Popular, Sant Ferriol, El Firal i Pla de Baix.

 

 

Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atencioalciutada@olot.cat