Ajuntament d'Olot
Ajuntament d' Olot

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA COOPERACIÓ I L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE LES ENTITATS LOCALS

Subvencions > Acció social

Descripció

L'Ajuntament d'Olot convoca cada any subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals. 

L'atorgament d'aquestes subvencions es troba regulat a les bases aprovades pel Ple Municipal cada any i que un cop publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) inicien el període per presentar les sol.licituds.

Qui ho pot demanar

Entitats o associacions inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot.

Com es fa

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Olot: www.olot.cat | Tràmits on-line

Documents necessaris

Els documents necessaris són els que es troben a les bases específiques d'aquesta convocatòria i estan disponibles a https://tramits.olot.cat a partir de la data d'inici del període per sol·licitar la subvenció, essent aquests:

1- Formulari de la sol·licitud signat electrònicament.

2- Si s'escau, el certificat de càrrecs de la Junta en els següents casos:

  • Certificat de composició de la Junta directiva (per entitats registrades que sigui la primera vegada que demanen subvenció).
  • Certificat de renovació parcial de la Junta directiva (entitats registrades que hagin sofert una variació parcial a la Junta directiva, respecte l'any passat).
  • Certificat elecció nova Junta directiva (entitats registrades que hagin sofert una renovació total de la Junta directiva, respectes l'any passat).

3- El document SEPA (únicament quan s'hagi canviat el número de compte corrent o sigui la primera vegada que es demana subvenció).

Quan es pot demanar

Del 13 de març a l’11 d’abril de 2024

Legislació:

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Ordenança General de l’Ajuntament d’Olot aprovada pel Ple el 26 de gener de 2017. Pla Estratègic de Subvencions aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot el 29 d’octubre de 2020.

Tràmits previs

Per sol.licitar una subvenció cal prèviament estar registrat al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Olot.

Import

La quantia màxima destinada a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any 2024 serà de 16.000 €.

Termini

El termini màxim per dictar i notificar la resolució dels ajuts no podrà excedir de 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de la presentació de sol·licituds.

Formes de tramitació

Internet

Presentació telemàtica mitjançant la sol.licitud específica acompanyada de la documentació necessària que s'especifica a l'apartat corresponent.
Ajuntament d'Olot
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax. 972 27 91 08 - 17800 OLOT - atenciociutadana@olot.cat